Alkohol a rozwój chorób psychicznych

alkohol-a-rozwoj-chorob-psychicznych

Nadużywanie alkoholu ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie. Nadmierne picie nie tylko może przyczynić się do uszkodzenia wątroby i rozwoju nowotworów, lecz stanowi także bardzo poważne zagrożenie dla naszej psychiki. Dowiedz się, w jaki sposób alkohol może przyczyniać się do rozwoju chorób i zaburzeń psychicznych.

Nadużywanie alkoholu a choroby psychiczne

Badania pokazują, że wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu aż ok. 40% cierpi również na inne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, schizofrenia oraz zaburzenia lękowe. Należy jednak pamiętać, że nie każde zaburzenie jest spowodowane przez nadużywanie alkoholu. Czasem jest tak, że objawy alkoholizmu i innego schorzenia ujawniają się jednocześnie lub następują po sobie zupełnie przypadkowo. W innych przypadkach może być z kolei tak, że nadużywanie alkoholu jest skutkiem, a nie przyczyną, problemów ze zdrowiem psychicznym. Istnieją jednak także takie schorzenia, których jedną z głównych przyczyn są problemy z alkoholem.

Zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu

Jednym z nich jest halucynoza alkoholowa, która dotyka 1-2% uzależnionych od alkoholu i objawia się przede wszystkim występowaniem omamów słuchowych. Jest to bardzo poważne zaburzenie, które należy leczyć farmakologicznie. Do chorób wywołanych nadużywaniem alkoholu należy także zespół Wernickiego, czyli poważne uszkodzenie mózgu, które może powodować zaniki pamięci, zaburzenia snu i halucynacje. Najczęściej spotykane jest tzw. delirium alkoholowe. Do głównych objawów tej jednostki należą zaburzenia orientacji, wahania nastroju, omamy oraz silny lęk. W leczeniu delirium pomocne mogą być specjalne kroplówki podawane w ramach detoksykacji poalkoholowej.

Alkoholizm a depresja

Ryzyko zachorowania na depresję jest u osób uzależnionych kilkukrotnie większe niż u osób bez cech uzależnienia. Warto także pamiętać, że pierwotnie występująca depresja może sprzyjać nadmiernemu piciu i rozwojowi nałogu. Zależność jest zatem obustronna. Trafnej diagnozy nie ułatwia fakt, że objawy wskazujące na depresję mogą być także związane z zespołem abstynencyjnym lub innymi problemami, z którymi mierzy się alkoholik. Specjaliści z ośrodka leczenia uzależnień Detoks500 podkreślają jednak, że właściwe rozpoznanie współistnienia uzależnienia z innymi zaburzeniami jest kluczowe dla wprowadzenia skutecznej terapii i doradzają, aby osoby, u których zauważono niepokojące objawy, jak najszybciej zwrócili się do profesjonalnego psychoterapeuty lub psychiatry.