7 sposobów na poprawę jakości pracy w organizacji

7 sposobów na poprawę jakości pracy w organizacji

Pracę w organizacji można porównać do działania pewnego systemu, układu, wielokomponentowej maszyny. Tworzą ją pojedyncze elementy, jakimi są pracownicy i pracowniczki firmy, będące więcej niż tylko sumą indywiduów. To jak praca wielu, wzajemnie oddziałujących na siebie i dzielących obowiązki ludzi wpływa na efekty jest właśnie tematem naszej dyskusji. Mianowicie, jak poprawić jej efekty? Jak sprawić by efekt działania tej złożonej siatki powiązań i działań wewnątrz danej organizacji był najlepszej jakości? Znaleźliśmy 7 najlepszych sposobów na to, by jakość pracy w organizacji uległa poprawie, zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Sposób numer 1 – Stwórz odpowiednie warunki do pracy

Na efekty pracy składa się dużo więcej niż wyłącznie umiejętności jakimi dysponują zatrudnieni pracownicy i pracowniczki. Wpływają na nich także warunki otoczenia, możliwości techniczne, otaczające ich bodźce, ale i w szczególności, obowiązująca kultura pracy oraz panująca w niej atmosfera. Zadbaj o to by były one odpowiednie, najkorzystniejsze i także, najwyższej jakości. Oczekując wysokiego standardu pracy, upewnij się, iż nic nie stoi na drodze do jego osiągnięcia. Wyposaż przestrzeń pracy w odpowiednie udogodnienia. Dbaj o komfort oraz bezpieczeństwo, zarówno w kontekście przestrzennym, jak i panującej atmosfery i relacji pomiędzy zespołem.

Sposób numer 2 – Istnieje wiele sposobów motywowania, wybierz te, które sprawdzą się najlepiej

Mogą być to zarówno wszelkie elementy wchodzące w tzw. „system korzyści”: benefity pracownicze, premie, dofinansowania, opieka medyczna, karty multisport czy także szkolenia i kursy dla firm.  Jednak to co motywuje grupę najbardziej i stanowi o jej sile to wspólny cel.  Praca oparta na wspólnych wartościach, ale także i wierze w słuszność podejmowanych działań, pożądanie osiągnięcia danego celu i determinacja podczas dążenia do niego – to nasz scenariusz wymarzony. Jeśli osoby zatrudnione wierzą w istotność i sens swoich działań, stanowi to motywację samą w sobie. Wszelkie inne systemy nagradzania stanowią wtedy funkcję podziękowania za wysiłek, nie jedyny motywator do jego podejmowania.

Sposób numer 3 – Zmiany w formie i stylu pracy

Każdy z nas pracuje w inny sposób, posiada inne preferencje oraz potencjał, dzięki któremu osiągnie najlepsze efekty. Dla jednych jest to możliwe pracują zespołowo, dla innych indywidualnie. Jedni preferują pracę nad projektem od jego fazy planowania do realizacji i wcielania w życie, inni wolą być zaangażowani w wiele małych zadań, które wykonują po kolei i przechodzą do następnego. Dla kogoś, praca w biurze zapewnia większe skupienie, inni osiągają to w domu lub w ulubionej kawiarni. Bądźmy otwarci na te różnice. Pójście na ustępstwa i zachowanie elastyczności, słuchanie potrzeb innych, może dać nam wiele pomysłów na to, jak organizować pracę w najbardziej efektywny sposób.

Sposób numer 4 – Zmiany w stopniu kontroli i nadzoru

Przemyślenie wymaga także strategia co do tego na ile angażujemy się w poczynania naszych pracowników i pracowniczek. Okazać się może bowiem, iż niekiedy różne efekty pracy zostaną osiągnięte gdy: a) stale monitorujemy, dajemy wskazówki, rozwiązujemy napotkane problemy dla pracowników i pracowniczek oraz gdy b) ocenimy wyłącznie ostateczne efekty pracy, dają przy tym pełną swobodę co do realizacji zadania.

Sposób numer 5 – Zidentyfikuj co może stać na przeszkodzie do pełni efektywności – zaplanuj następne działania

Warto przyjrzeć się powodom osiąganej efektywności, być może coś blokuje osiągniecie jej maksimum? Być może zespół nie jest wystarczająco zgrany, bądź panują w nim zgrzyty. Dowiesz się tego tylko prowadząc ewaluację pracy. Poznaj i zrozum ją jak najlepiej, by odpowiedzieć na potencjalne jej problemy, trudności czy nawet blokady.

Sposób numer 6 Skoncentruj energię tam, gdzie jest ona najpotrzebniejsza

Efektywność i jakość pracy zwiększyć można także przez pozbycie się zbędnych dystrakcji. Wprowadzenie działań automatyzujących pewne czynności nie tylko pozwoli na wyeliminowanie z nich błędów, ale także umożliwi skoncentrowanie prime-time, okresu najwyższej produktywności czy zwyczajnie, sił i potencjału skupienia na zadania, gdzie faktycznie są one kluczowe.

Sposób numer 7 – Wprowadź do zespołu powiew nowej energii

Być może Twojemu zespołowi brakuje pewnego ogniwa do osiągnięcia pełni jego potencjału. Specjalista z danej dziedziny, dodatkowe ręce do pracy, możliwość odmiennego rozdystrybuowania obowiązków. Może także i lekkie przetasowanie? Awanse, zmiany zakresów obowiązków, zaangażowanie nowych osób z nowymi pomysłami. A może także i proces rekrutacyjny i stworzenie nowego stanowiska? Wszystkie te działania sygnalizują jedno – zmiany. Nie należy się ich obawiać, drzemie w nich ogromy potencjał!