Poszukujesz wymarzonego liceum? Na to zwróć uwagę!

poszukujesz-wymarzonego-liceum-zwroc-uwage

Do egzaminów ośmoklasisty pozostał już tylko nieco ponad miesiąc. Jest to oczywiście czas wzmożonych przygotowań oraz powtórek materiału z ostatnich kilku lat nauki. Bo chociaż już samo podejście do egzaminów jest równoznaczne z ich zdaniem oraz ukończeniem tego etapu edukacji, to osiągnięte wyniki mają niemałe znaczenie podczas rekrutacji do szkoły średniej, niezależnie od tego, czy będzie to liceum, technikum czy szkoła branżowa. Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że to pierwsza z nich jest wciąż najczęstszym wyborem absolwentów podstawówek. Zresztą nie jest to zaskoczeniem, ponieważ tego typu placówek jest nie tylko najwięcej, ale także oferują wysoki poziom nauczania. Warto zatem już teraz rozpocząć poszukiwania swojego wymarzonego liceum, w którym nauka nie będzie ograniczać się do siedzenia przy podręcznikach do liceum.

Zainteresowania a profile klas

Chociaż mówi się niejednokrotnie, że liceum jest swoistą przepustką do dalszej edukacji, to znaczna większość ósmoklasistów wciąż nie wie, co chciałaby robić po zdaniu matury. Zresztą nic w tym dziwnego, w końcu w tym wieku nie jesteśmy w pełni świadomi posiadanych możliwości, a także własnych, czasami ukrytych, umiejętności. Dlatego też, podczas wyboru szkoły średniej, warto skupić się przede wszystkim na własnych zainteresowaniach. W końcu właśnie wtedy, kiedy uczymy się tego, co rzeczywiście lubimy, szkoła nie jest wyłącznie przykrym obowiązkiem. Co więcej, nawet wielogodzinna nauka z podręczników do liceum nie jest zbyt uciążliwa. Określając swoje upodobania, a także mocne strony, dobrze jest przejść do przeglądania profili klas. Za najbardziej standardowe uznaje się humanistyczny, matematyczno-fizyczny oraz biologiczno-chemiczny, natomiast pojawia się coraz więcej mocniej sprofilowanych, przykładowo językowych czy artystycznych.

Wymagania punktowe

Zasady rekrutacji do liceów opierają się na systemie punktowym, z którym należy się zapoznać jeszcze przed złożeniem papierów. Każdy absolwent szkoły podstawowej może zgromadzić maksymalnie 200 punktów, w które wlicza się oceny ze świadectwa, wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty, a także ewentualne dodatkowe osiągnięcia. Wyjątek stanowią jednak laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich, a także laureaci konkursów przedmiotowych na poziomie wojewódzkim bądź ponadwojewódzkim, którzy są przyjmowani w pierwszej kolejności. Progi punktowe do klas, które obowiązują w poszczególnych liceach, zależą od tego, jacy kandydaci się do nich zgłaszają. Dlatego też mogą się one znacznie różnić pomiędzy sobą. Znaczna większość szkół rokrocznie udostępnia na swoich stronach internetowych progi punktowe z poprzednich lat, dzięki czemu znając już swoje rezultaty ze wszystkich punktowanych kryteriów, można wstępnie ocenić swoje szanse.

Atmosfera oraz opinie

Chcąc znaleźć najlepsze dla siebie liceum, należy wziąć pod uwagę także atmosferę, która panuje w szkole. Chociaż wielu osobom wydaje się to całkowicie bez znaczenia, to są to jedynie pozory. W końcu w jednych szkołach panują bardzo restrykcyjne zasady nawet co do wyglądu, w innych z kolei stawia się na luźny klimat. Warto także pamiętać o tym, że nauka nie musi ograniczać się do samodzielnego uczenia się z podręczników do liceum. Często w szkołach organizowane są kółka dla uczniów, gdzie mogą poszerzać swoje zainteresowania oraz spotkać się z osobami, które je podzielają. Zdarza się również, że w ramach współpracy ze szkołami wyższymi, organizowane są różnorodne projekty, dzięki którym licealiści mają dostęp do zaawansowanej infrastruktury. Wszystko to ma niebanalne znaczenie dla możliwości poszerzania horyzontów, co jest bardzo ważne na tym życiowym etapie. Oczywiście nie bez znaczenia są również opinie uczniów lub co najmniej absolwentów szkoły. Dzięki temu można dowiedzieć się więcej na temat nauczycieli, poziomu nauczania czy atmosfery.