Prowadzisz małe przedsiębiorstwo lub zarządzasz organizację pozarządową i szukasz metody prowadzenia księgowości dopasowanej do swojej sytuacji? Sprawdź, jakie są rodzaje księgowości uproszczonej i czy któryś odpowiada Twojej sytuacji. Z tego artykułu dowiesz się o trzech najprostszych – karcie podatkowej, rozliczaniu ryczałtem ewidencjonowanym i na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Zapraszamy do lektury.

Ewidencja przychodów przy rozliczaniu ryczałtem

Prowadzenie ewidencji przychodów jest najprostszym rodzajem księgowości, ponieważ nie ujmuje się w niej nic ponad przychody przedsiębiorstwa. Można ją prowadzić elektronicznie lub papierowo, należy natomiast odrębnie za każdy rok, zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r.

Jak podpowiedział nam ekspert z firmy Zarządzanie Biznes Finanse, chociaż jesteś zwolniony z ewidencjonowania kosztów, ponieważ nie odliczasz ich od dochodu, to jesteś zobowiązany przechowywać dowody ich ponoszenia.

Ewidencja przychodu powinna zawierać następujące elementy: datę wpisu, datę uzyskania przychodu, nr dowodu księgowego, kwotę przychodu opodatkowanego odpowiednią stawką. W zależności od prowadzonej działalności rozliczasz się według stawek: 2%, 3%, 5%, 8,5%, 12,5%, 17%, 20%.

Karta podatkowa – brak księgowości

Rozliczenie w formie karty podatkowej zwalnia z obowiązku prowadzenia księgowości – brzmi bardzo dobrze, prawda? Stawka podatku jest stała, ustalana na cały rok przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Niezależnie więc jaki osiągniesz przychód w danym roku, stawka podatkowa będzie taka sama – to dobrze i źle za jednym razem.

Wysokość stawki podatkowej uzależniona jest od liczby mieszkańców miejscowości, w której działa firma oraz zatrudnionej przez nią pracowników. Im mniejsza miejscowość, tym niższy podatek. Prowadzenie karty możliwe jest po złożeniu odpowiedniego wniosku, a mogą się o nią starać osoby, które zajmują się m.in.: sprzedażą posiłków domowych, domową opieką nad dziećmi, uprawiają wolny zawód, prowadzą działalność usługową gastronomiczną i in.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Drugim rodzajem prowadzenia księgowości uproszczonej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Możesz rozliczać się tą metodą po spełnieniu następujących warunków:

  • rozliczanie podatku na zasadach ogólnych według stawek 17% i 32% lub liniowo 19%.
  • prowadzenie działalności gospodarczej indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
  • nieprzekroczenie 2 mln euro przychodów za poprzedni rok, a na 2020 rok jest to 8 746 800 zł.

Księgę przychodów i rozchodów zakładasz 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności. Jesteś zobowiązany do prowadzenia jej ze szczególną starannością i zgodnie z określonymi przez ustawodawcę zasadami. Pamiętaj o zbieraniu dowodów księgowych – faktur, rachunków i umów.

Zanim wybierzesz którąś z dwóch uproszczonych form prowadzenia księgowości lub zechcesz przejść na kartę podatkową – skonsultuj się z ekspertem. Pomoże Ci osiągnąć wysoką optymalizację podatkową. Poza tym współpraca z biurem księgowym pozwala prowadzić księgi zgodnie z przepisami bez straty czasu i nerwów.