Jak odrzucić spadek?

Większość z nas marzy o otrzymaniu spadku, często nie zdając sobie sprawy z tego, że może on przysporzyć wielu nieprzyjemnych obowiązków, a nawet stać się przyczyną problemów finansowych. Przed podjęciem decyzji o tym, czy spadek przyjąć, czy odrzucić, warto skonsultować się z kancelarią zajmująca się prawem spadkowym. Najważniejsze jest, aby pilnować terminów związanych z odrzuceniem spadku.

Czym jest spadek?

To nic innego, jak prawa i obowiązki majątkowe. Wyszczególniamy aktywa, takie jak nieruchomości czy samochody, oraz pasywa, przykładowo wspomniane wcześniej długi spadkowe. Możemy przyjąć spadek wprost, przyjmując na siebie majątek i długi zmarłego. Inną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadamy za długi zmarłego, ale tylko do wartości aktywów, które otrzymaliśmy w spadku. Zazwyczaj jest to korzystniejsza opcja, niż przyjęcie spadku wprost. Ostatnią opcją jest całkowite odrzucenie spadku. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://jakubowskazawada.com/prawo-spadkowe/.

Jak odrzucić spadek i uniknąć dzięki temu problemów finansowych?

Jeśli wiemy już, że spadkobierca był osobą zadłużoną i nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności za jego długi – należy spadek odrzucić. Oświadczenie można złożyć zarówno w sądzie, jak i przed notariuszem. Korzystniejszym rozwiązaniem będzie udanie się do tego drugiego. Przyspieszy to zdecydowanie całą procedurę, jednak jest to kosztowniejsza opcja. Ustawodawca wskazuje sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku. Czas ten liczymy od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania, tzn. od dnia, gdy dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy spadkobiercami, lub od dnia śmierci spadkodawcy. Termin do odrzucenia spadku może zostać przywrócony przez sąd, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach i należy dobrze uzasadnić składany wniosek dotyczący uchylenia skutków pranych niezłożenia oświadczenia. Do wniosku można także dołączyć dowody. W jego sporządzeniu pomoże profesjonalny pełnomocnik, np. kancelaria adwokacka.

Dziedziczenie przez dzieci.

Sytuacja komplikuje się wtedy, gdy mamy małoletnie dzieci, w których imieniu również musimy odrzucić spadek. W tym celu należy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego poprzez uprzednie złożenie wniosku o wydanie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Sąd przeanalizuje, czy odrzucenie spadku nie naruszy interesów małoletniego. Dlatego ważne jest, aby wniosek odpowiednio uzasadnić, wskazać wszelkie okoliczności, które przemawiają za odrzuceniem spadku. W tym wypadku również warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, np. kancelarii adwokackiej. Jeśli sąd wyrazi zgodę na odrzucenie, składamy oświadczenie o odrzucenie spadku w imieniu dziecka, również przed notariuszem lub w sądzie. U notariusza konieczne będzie złożenie dodatkowo odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka i postanowienia sądu – zgody na odrzucenie spadku, a także podanie jego numeru PESEL.